Ολοκλήρωση και καταχώριση της βαθμολογίας ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ– Αποστολή αποκομμάτων και τετραδίων στο ΥΠΑΙΘ– Γνωστοποίηση βαθμολογιών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close