Ενημέρωση για επαγγελματικό προσανατολισμό

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών/τριών σας σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, σας αποστέλλουμε συνημμένα ενημερωτικό φυλλάδιο και οπτικοακουστικό υλικό (link) αναφορικά με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα.

https://www.youtube.com/watch?v=2jT886ntApM&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=CSw4_W9WkjE&t=2s

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Βασίλειος Χατζής

Καθηγητής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΔΙΠΑE

Categories ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣTags

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close