Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του ακαδημαϊκού έτους 2022-23

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Ε.Φ.Α.Α., ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.

Ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου για τις παροχές της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών και την Προσβασιμότητα για ΑμεΑ.

Ενημέρωση σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close