Πυροσβεστική Ακαδημία (πανελλήνιες): Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (αυτοπροσώπως) για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοιό COVID 19

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close