Πανελλαδικές Εξετάσεις: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close