Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια

Δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής αίτησης και υποβολής νέας αίτησης στη Β ́ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών στην εφαρμογή e-εγγραφές λόγω αλλαγής Ομάδας Προσανατολισμού στη Β ́ και στη Γ ́ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου (και στη Δ ́ τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020), διευκρινίζει το υπουργείο Παιδείας, με σημερινό έγγραφο.

Ωστόσο,τονίζει το υπουργείο,  οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, εφόσον είναι ανήλικοι η οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Γενικό Λύκειο στο οποίο φοιτούν δηλώνοντας την επιθυμία για αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού.

Αν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις κατατεθούν μέχρι την ολοκλήρωση της Β ́ φάσης των ηλεκτρονικών εγγράφων, στις 28 Ιουνίου 2019, οι Διευθυντές/ντριες των Γενικόν Λυκείων θα πρέπει να υπολογίσουν τις συγκεκριμένες αλλαγές στη δημιουργία τμημάτων στο πληροφοριακό σύστημα myschool, όταν τους δοθεί η δυνατότητα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, σύμφωνα με το κεφ. Δ της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β ́ 2005): «Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.».

Categories ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗTags ,

1 thought on “Οδηγίες για την αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close